Historia

Önnereds Båt Förening ÖBF En kort historik

obf1Önnereds båtförening grundades 1980 när den dåvarande Önnereds båtägareförening tog över driften bryggorna från Önnereds båtvarv. ÖBFs grundare och förste ordförande var Per-Olof (Pelle) Ranman. Han var ordförande 1980 – 1999. Under de åren byggdes alla bryggor nya, el och vatten drogs fram till alla bryggor och byggnationen av sjöbodar inom området påbörjades.

1999 – 2001 var Bo Ranman föreningens ordförande och då fick föreningen ett tjugofemårigt arrendeavtal med Göteborgs kommun och det område där F-bryggan nu ligger införlivades med arrendeområdet.

 

År 2001 tog Alf Björkner över ordförandeskapet, något som han 2016 fortfarande innehar, under de femton åren har vi fått en miljöstation, anslutning till kommunens avloppssystem, ett modernt miljövänligt bottenspolningssystem, en helt nybyggd F-brygga och fler sjöbodar inom området.

 

Önnereds båtvarv historik

Varvet startades av Arvid Johansson omkring 1920. År 1940 övertog Torsten Olsson och Hugo Börjesson verksamheten. Torsten, som var erkänt skicklig båtbyggare och konstruktör, hade fått sin utbildning hos den välkände båtbyggaren Hjalmar Johansson i Långedrag av vilken han fick sitt gesällbrev 1937.

Torsten med familj var först boende hos ”Lökens” i Önnered men köpte senare Lönnbacka där Arvid Johansson tidigare bott. 1948 flyttade familjen till Ekedalen (Kavåsvägen) i Ruddalen då Torsten tyckte att närheten till arbetet medförde att han aldrig riktigt var ledig.

Under 1940-talet byggdes många Breviksjullar, bland annat den första som var en utlottningsbåt till Breviks segelsällskap 1943. Även 1946 års utlottningsbåt, en 19 ½ kvm spetsgatter, byggdes på varvet. Kostnaden för den båten beräknades till cirka 7 000 kronor, ungefär hälften av vad en Breviksjulle kostade. Även kostrar och motorsnipor byggdes. Vinterförvaring, vårutrustning och reparationer av båtar var också en del av arbetet.

bild1Under 1950-talet blev varvet känt för sina, av Torsten Olsson konstruerade, styrhytter till fiskebåtar. Det var en ny typ med kommandobrygga och mäss ihop där du kunde gå direkt ner från mässen till skansen. Tidigare fick du från hytten gå över däck och ner i kappen till mäss och skans. Nyare båtar med gamla styrhytten bytte till den nya typen och även nyproducerade båtar som GG 218 Västfjord fick det nya utförandet av hytt på varvet. Västfjord var för övrigt byggd på Rödesunds varv i Karlsborg och kördes utan styrhytt den långa vägen genom Göta kanal, över Vänern och utför Göta älv till Önnered. De gamla hytterna såg man länge efteråt stående som lekstugor i trädgårdar runt om i Önnered och Fiskebäck.

1953 blev GG 205 Ganthi från Högen den första båt som bytte till den nya typen av däckshus. Den blev väldigt uppmärksammad för sin smakfullhet när det gällde material som oregonpine, teak och mahogny. Men också för att den följde båtens språng och trots sin storlek gav det hela ett nätt och elegant utseende. Nu fick besättningen större bekvämlighet med mäss, pentry, toalett/tvättrum samt garderob och kunde via lejdare gå direkt ner i skansen. Dessutom vann man utrymme för ut för last och livbåten kunde placeras på mässens tak och komma ur vägen för arbetet.

Däckshuset byggdes på en trailervagn inne i varvshuset och drogs ut med ett vajerspel. Det vreds 90 grader, drogs vidare via en dubb i berget (där restaurang Jungman Jansson nu ligger) vreds 90 grader igen och drogs ner till hamnen. Där väntade båten med aktern eller sidan mot bryggan. Nu skulle däckshuset över brädgången och passas in i hålet i däcket. Ett svårt och delikat arbete. Efteråt gjordes arbetet färdigt vid slipbryggan på varvet.

Båtar som fick däckshus på Önnereds båtvarv.

 • GG 429 Albany Önnered 1952
 • GG 120 Mode Högen 1952
 • GG 205 Ganthi Högen 1953
 • GG 111 Vanadis Donsö 1953
 • GG 490 Vingaland Fiskebäck 1954
 • GG 733 Sunnanland Fiskebäck 1954
 • GG 107 Voyland Fiskebäck 1955
 • GG 564 Roxen Önnered 1955
 • GG 212 Porjus Fotö 1955
 • GG 218 Västfjord Fotö 1955
 • GG 434 Skantic Öckerö 1956
 • GG 334 Timor Fotö 1956
 • GG 239 Altuna Fiskebäck 1956
 • GG 690 Vingasand Fiskebäck 1958
 • 1958 fick även Charles Ericksson Gulli ny styrhytt på varvet

bild5-Samtidigt med däckshusen fortsatte man att tillverka snipor men gick senare mer över till reparationer av båtar. Ett av de senaste byggena var den vackra kravellbyggda motorbåten Capri som ända till för några år sedan hade hemmahamn i Önnered. Under en tid arbetade upp till åtta man på varvet. Några av dem var Göte Algotsson, Hasse Pettersson, Ebbe Andersson, Artur Andersson och Alfons Andersson.

1975 tog Torstens son Alf Olsson och Hasse Pettersson över varvet som nu mer fick inriktning åt motorsidan med namnet Önnereds Mekaniska. Lokalerna delades med Alf och Sunes båtutrustning som reparerade och vårutrustade båtar.

Ännu idag år 2014 bedrivs viss varvsverksamhet i byggnaderna. Stenley Hedlund, Fiskebäcks Marina har motorservice och mekanisk verkstad men gör även vissa båtreparationer. Utrymmena delas med Escape kajakuthyrning. Inom varvområdet finns även Önnereds båtförening, ÖBF, med bryggor och uppläggning av båtar.

Vad som ska hända med varvet är i skrivande stund oklart. Göteborgs Stad äger marken och det finns intressenter som vill bygga bostäder. Förhoppningsvis kan området även i fortsättningen användas till båt- och sjöanknuten verksamhet.

Miljön med sina snart hundraåriga byggnader är unik i och omkring Göteborg. Ta en titt medan tid finns. Snart är kanske allt borta.

Bygger på en intervju med Alf Olsson. Foton utlånade av Alf Olsson. Bilden på Västfjord utlånad av Krister Bång

Litet lexikon för ej så båtkunniga:

Gesällbrev: Fås efter avlagt kunskapsprov (gesällprov) inom ett hantverksyrke. Mäss: Sällskapsrum med matmöjlighet på fartyg. Skans: Hytt – sovutrymme – bostad på båt. Kapp: Skydd över nergång på fartygsdäck. Språng: Båtens linje från sidan. På äldre båtar ofta högre i för och akter. Lejdare: Brant trappa på fartyg. Snipa: Mindre båt spetsig i för och akter. Kravellbyggd: Bordläggningen ligger kant mot kant. Gunnar Börgeson Texten är hämtad från Västra Frölunda Hembygdsförenings årsbok 2014

http://www.vfh.se/


Önnered – Historik i bilder

onnered_vykort1Önnered vykort 1

onnered_vykort2Önnered vykort 2

onnered_vykort3Önnered vykort 3

onnered_1951Önnered 1951

onnered_lilloa_1948Önnered 1948

onnered_1937Önnered 1937

onnered_1930Önnered 1930


LITTERATUR

Vill du veta mer om Önnereds historia kan du läsa vidare i denna bok utgiven av Önnered Kulturförening:onnered_genom_tre_sekler

Eller i denna bok:

tynnereds_rakfiskare

Fri Press förlag

 

Västra Frölunda Hembygdsförening

ale-perssonDu kan också läsa ÖBF-medlemmen Rolf Jardemarks berättelse om hur hans morfar Albert Persson blev ålfiskare Önnered i kapitlet ”Kvassen kommer, kvassen kommer!” i Västra Frölunda Hembygds Förenings årsbok 2015. Bild: Åle-Persson

Besök Västra Frölunda Hembygdsförenings hemsida: http://www.vfh.se/


Har DU tips på sådant som passar här?
Hör av dig med ett mejl till infoonneredsbatforening.se eller använd kontaktformuläret.