START

vinterupptagningar
2022 – 2023

  • Lördag 17 september
  • Lördag 1 oktober
  • Lördag 15 oktober

Samtliga dagar: start 08:00

OBS! Anmälan görs endast med en anmälningsblankett minst en vecka innan. Blanketterna finns i den mörka brevlådan på miljöstationens långsida och lämnas in i den vita brevlådan på miljöstationens gavel.

Stora båtar kostar: 1.200:- + 500:- för spolning som faktureras ihop med kostnaden för vinteruppläggningen.

Små båtar kostar: 600:- + 300:- för spolning som faktureras ihop med kostnaden för vinteruppläggningen.

Endast kontant betalning. Ej Swish!

Annat datum?

Den som vill ta upp sin båt på något annat datum måste också fylla i upptagningsblanketten samt först kontakta styrelsen via mejl (info@onneredsbatforening.se). Du kan också använda kontaktformuläret här på webbplatsen >>.

Även denna anmälan måste komma mer en än vecka innan upptagningsdagen.


Ingen båtägare får placera en båt på trailer på området utan att först ha fått en plats anvisad av någon i styrelsen. Förra året fick en medlem som anmält sig helt korrekt flytta sin båttrailer till en annan uppställningsplats på grund av att felaktigt placerade och låsta båttrailrar stod i vägen.

OBS! Har du förlorat din inloggning, kontakta omgående styrelsen. Använd formuläret på Kontaktsidan.

🚤 Förarintyg och Kustskepparintyg.

Erbjudande om onlineutbildning för medlemmar. Logga in på Medlemssidan och kolla!


Vi tänker på natur och miljö och tar vårt ansvar!

Svenska sjöräddningssällskapets emblem med länk till deras webbplats, skänk en gåva!

Skänk en gåva till Sjöräddningssällskapet!