START

Från och med den 1e november debiteras vinterplats i sjön för de båtar som ligger kvar vid bryggorna.


ÅRSMÖTET UPPSKJUTET!

Till ÖBF:s medlemmar!

På grund av spridningen av Coronaviruset och att alltfler insjuknat i COVID 19 har styrelsen beslutat att skjuta upp ÖBF:s årsmöte tillsvidare.

Nytt datum för mötet kommer att meddelas.

Styrelsen måste dock interimistiskt fortsätta arbetet enligt den föreslagna budgeten, framför allt vad det gäller föreslagna ändringar vad det gäller avgifter. Skulle det bli några ändringar på grund årsmötets framtida beslut får detta justeras i efterhand.

Ni som nås av detta meddelande via ett brev, uppmanar vi att om det är möjligt kontakta föreningen via hemsidans kontaktformulär eller via mejl till info(a)onneredsbatforening.se och meddela en mejladress. Samma sak ber vi alla som har mejl eller postadresser som behöver uppdateras. Mer information om detta kommer fortsättningsvis att meddelas via mejl, hemsidan och föreningens anslagstavla på Varvet.

Önnered 2020-03-13
ÖBF:s styrelse/Alf Björkner


Vi tänker på natur och miljö och tar vårt ansvar!

Svenska sjöräddningssällskapets emblem med länk till deras webbplats, skänk en gåva!

Skänk en gåva till Sjöräddningssällskapet!