START

📢 Uppdatering angående årsmötet 2022

Styrelsen beslutade med anledning av den fortsatta smittspridningen att även i år genomföra årsmöte ”Per capsulam”. Årsmöteshandlingar postas eller mejlas till alla medlemmar samt hålls tillgängliga på webbplatsens medlemssida.

Som medlem har du tre veckor på dig att komma med invändningar mot styrelsens förslag. Om majoriteten av medlemmarna inte har haft invändningar fastställs protokollet.

Alf Björkner
ordförande


💂 Vaktlistan 2022

Du hittar den på medlemssidan.

OBS! Har du förlorat din inloggning, kontakta omgående styrelsen. Använd formuläret på Kontaktsidan.

♻ HANTERING AV AVFALL

Under båtutrustnings och sjösättningsperioden finns tre ”Miljölotsar” uppställda utanför den tidigare Miljöstationen. Dessa är avsedda för spillolja, färgrester och oljefilter. Absolut inte till något annat avfall. Dessa finns uppställda före påsk. Efter påsk kommer det att finnas en saneringsbox för oljespill. Se separata instruktioner där. (Särskilt dokument om spillberedskap hittar du på medlemssidan.)

Styrelsen


🚤 Förarintyg och Kustskepparintyg.

Erbjudande om onlineutbildning för medlemmar. Logga in på Medlemssidan och kolla!

🧜‍♀️ Sjösättning 2022

  • Lördag 23 april
  • Lördag 14 maj
  • Lördag 28 maj

Samtliga dagar: start 08:00

Anmälningsblankett finns i den mörka brevlådan på framsidan av MILJÖSTATIONEN.

Meddela senast två veckor innan vilken av dagarna du vill sjösätta.

Anmälan lägger du i brevlådan till höger om informationstavlan (vid gaveln).

Styrelsen


🚗 Parkeringsregler

Före den 1/6 är parkeringsplatserna i första hand avsedda för dem som vårutrustar sina båtar, alltså parkera med ett visst avstånd till båtarna. Parkera på egen risk då det finns risk för slipdamm och färgstänk.

Den som parkerar före den 31/5 och lämnar hamnen får inte parkera framför upplagd båt. Lämnar man hamnen måste man parkera vid klubbhuset och toaletterna eller utanför området.

Tänk också på att en brandgata
alltid måste lämnas fri!

Efter den 1/6 kan man dubbelparkera max två bilar framför berget, mellan slipen och sjöbodarna. Dubbelparkering är endast avsett för båtägare med gäst, se skyltning.

Vid dubbelparkering skall P-tillståndet ligga i den bakre bilen. Man får inte singelparkera på dessa platser.

Dubbelparkering, max två bilar, tre platser från slipen och norrut framför kanotskjulet.

Övrig parkering är endast singelparkering.

Styrelsen


Vi tänker på natur och miljö och tar vårt ansvar!

Svenska sjöräddningssällskapets emblem med länk till deras webbplats, skänk en gåva!

Skänk en gåva till Sjöräddningssällskapet!