START

ÖNNEREDS BÅTFÖRENING

Vinteruppläggning av båtar
Säsongen 2020 – 2021

Upptagningar av båtar kommer att ske

• 19 september,

• 3 oktober samt

• 17 oktober.

Här gäller upptagning för medlemmar först samt utomstående i mån av plats. Samtliga dagar med start klockan 08.00.

Anmälan görs på blankett som finns i den gröna brevlådan på förrådsbyggnaden. (finns efter 20/8 ) Den skall fyllas i komplett för att gälla. Anmälan skall lämnas senast en vecka före önskad upptagningsdag i den vita brevlådan vid informationstavlan. Ringa in önskad på anmälan samt önskad sjösättningsdag 2021. Detta för vår planering av uppställningar inom området.

Om du vill ta upp din båt på en annan dag måste Du kontakta Johnie Oscarsson 0705-226842 , så anvisar han plats.

Styrelsen

ÅRSMÖTET UPPSKJUTET!

Till ÖBF:s medlemmar!

På grund av spridningen av Coronaviruset och att alltfler insjuknat i COVID 19 har styrelsen beslutat att skjuta upp ÖBF:s årsmöte tillsvidare.

Nytt datum för mötet kommer att meddelas.

Styrelsen måste dock interimistiskt fortsätta arbetet enligt den föreslagna budgeten, framför allt vad det gäller föreslagna ändringar vad det gäller avgifter. Skulle det bli några ändringar på grund årsmötets framtida beslut får detta justeras i efterhand.

Ni som nås av detta meddelande via ett brev, uppmanar vi att om det är möjligt kontakta föreningen via hemsidans kontaktformulär eller via mejl till info(a)onneredsbatforening.se och meddela en mejladress. Samma sak ber vi alla som har mejl eller postadresser som behöver uppdateras. Mer information om detta kommer fortsättningsvis att meddelas via mejl, hemsidan och föreningens anslagstavla på Varvet.

Önnered 2020-03-13
ÖBF:s styrelse/Alf Björkner


VAKTLISTAN 2020

Du hittar den inloggad på medlemssidan.


Vi tänker på natur och miljö och tar vårt ansvar!

Svenska sjöräddningssällskapets emblem med länk till deras webbplats, skänk en gåva!

Skänk en gåva till Sjöräddningssällskapet!