START

🧜‍♀️ VINTERUPPLÄGGNING AV BÅTAR FÖR SÄSONGEN 2021-2022

Här gäller upptagning först för medlemmar,
därefter utomstående i mån av plats.

  • 18 september
  • 2 oktober
  • 16 oktober

Samtliga dagar: start 08:00

Anmälningsblankett finns i den mörka brevlådan på förrådsbyggnaden. Anmälan skall lämnas senast en vecka före upptagning i den vita brevlådan vid informationstavlan. Ringa i önskad dag sjösättning 2022. Detta för vår planering av uppställning av båtar inom området.

Styrelsen


♻ HANTERING AV AVFALL

Under båtutrustnings och sjösättningsperioden finns tre ”Miljölotsar” uppställda utanför den tidigare Miljöstationen. Dessa är avsedda för spillolja, färgrester och oljefilter. Absolut inte till något annat avfall. Dessa finns uppställda före påsk. Efter påsk kommer det att finnas en saneringsbox för oljespill. Se separata instruktioner där. (Särskilt dokument om spillberedskap hittar du på medlemssidan.)

Styrelsen


✉ Brevet från styrelsen till medlemmarna angående det interimistiska arbetet med anledning av COVID 19 hittar du på Medlemssidan

🚗 Parkeringsregler

Före den 1/6 är parkeringsplatserna i första hand avsedda för dem som vårutrustar sina båtar, alltså parkera med ett visst avstånd till båtarna. Parkera på egen risk då det finns risk för slipdamm och färgstänk.

Den som parkerar före den 31/5 och lämnar hamnen får inte parkera framför upplagd båt. Lämnar man hamnen måste man parkera vid klubbhuset och toaletterna eller utanför området. Tänk också på att en brandgata alltid måste lämnas fri.

Efter den 1/6 kan man dubbelparkera max två bilar framför berget, mellan slipen & sjöbodarna. Dubbelparkering är endast avsedd för båtägare med gäst. Man får inte singelparkera på dessa platser.

Dubbelparkering, max två bilar, tre platser från slipen och norrut framför kanotskjulet.

Övrig parkering endast singelparkering.

Styrelsen


👮‍♀️ VAKTLISTA ÖBF 2021

Du hittar säsongens vaktlista inloggad på Medlemssidan.


🚤 Förarintyg och Kustskepparintyg.

Erbjudande om onlineutbildning för medlemmar. Logga in på Medlemssidan och kolla!


OBS! Har du förlorat din inloggning, kontakta omgående styrelsen. Använd formuläret på Kontaktsidan.


Vi tänker på natur och miljö och tar vårt ansvar!

Svenska sjöräddningssällskapets emblem med länk till deras webbplats, skänk en gåva!

Skänk en gåva till Sjöräddningssällskapet!