START

Sjösättningsdagar 2021

  • 24 april
  • 15 maj
  • 29 maj

Anmälningsblanketter i lådan på förrådet.

Lägg i vita brevlådan på gaveln!

OBS! Anmälan kan endast göras på detta sätt!

Styrelsen


Förarintyg och Kustskepparintyg.

Erbjudande om onlineutbildning för medlemmar. Logga in på Medlemssidan och kolla!

Brevet från styrelsen till medlemmarna angående det interimistiska arbetet med anledning av COVID 19 hittar du på Medlemssidan

OBS! Har du förlorat din inloggning, kontakta omgående styrelsen. Använd formuläret på Kontaktsidan.


Vi tänker på natur och miljö och tar vårt ansvar!

Svenska sjöräddningssällskapets emblem med länk till deras webbplats, skänk en gåva!

Skänk en gåva till Sjöräddningssällskapet!