START

👮 VAKTLISTAN 2023

Du hittar du den på medlemssidan.


✒ ÅRSMÖTET 2023

Protokollet hittar du på medlemssidan.


♆ Sjösättningsdagar
    2023

  • Lördag 22 April
  • Lördag 13 Maj
  • Lördag 27 Maj

Start 08:00

  • Stora båtar: 1.100 kr
  • Små båtar: 500 kr

Endast kontant betalning. Ej Swish!


Utsikt över havet med en segelbåt till havs och en tall mellan klipporna i förgrunden. Bildkälla: Harald Stränz från Pixabay

Utsikt över havet med en segelbåt till havs och en tall mellan klipporna i förgrunden. Bildkälla: Harald Stränz från Pixabay

🚤 Förarintyg och Kustskepparintyg.

Erbjudande om onlineutbildning för medlemmar. Logga in på Medlemssidan och kolla!

OBS! Har du förlorat din inloggning, kontakta omgående styrelsen. Använd formuläret på Kontaktsidan.


Vi tänker på natur och miljö och tar vårt ansvar!

Svenska sjöräddningssällskapets emblem med länk till deras webbplats, skänk en gåva!

Skänk en gåva till Sjöräddningssällskapet!